فهرست

دانشگاه علوم پزشکی بابل جز دانشگاه های پیشرو در اجرای پروژه های سلامت الکترونیک

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه از اجرای پروژه های سلامت الکترونیک توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل بعنوان دانشگاه پیشرو در کشور خبرداد.

دکتر قاسم زاده معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل در نشستی با مدیر کل بیمه سلامت استان مازندران گفت: پروژه های سلامت الکترونیک شامل نسخه الکترونیک، نظام ارجاع الکترونیک و پروژه تبادل اسناد الکترونیکی است  که در ۶ دانشگاه کشور به عنوان دانشگاه های  پیشرو در حال استقرار است و دانشگاه علوم پزشکی بابل جز این ۶ دانشگاه محسوب می شود.


دکتر قاسم زاده گفت: اجرای این طرح مستلزم همکاری بین بخشی حوزه های درمان، بهداشت، بیمارستان ها و سازمان های بیمه گزار است.
وی بیان داشت : پروژه نوبت دهی الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت سهولت دسترسی بیماران به مراکز درمانی راه اندازی شده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل تصریح کرد: یکی از موفق ترین پروژه ها، نوبت دهی است که توانسته بیش از ۵۰۰۰ هزار تراکنش نوبت دهی انجام دهد.
دکتر قاسم زاده بیان داشت : تمامی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل استحاق سنجی بیمه ای را به درستی انجام می دهند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد : یکی از محورهای اصلی پروژه سلامت الکترونیک استقرار نظام ارجاع الکترونیک است که با اتصال موفقیت ترین سامانه سطح ۱ (بهداشت) به سطح ۲ (بیمارستان ها) دستاوردهای مهمی بهمراه داشته است.


دکتر ظفرمند مدیرکل محترم بیمه سلامت استان مازندران دراین جلسه گفت: این اداره آمادگی هرگونه همکاری جهت پیاده سازی پروژه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بابل را دارد.
دکتر ظفرمند افزود: پروژه نظام ارجاع و تبادل الکترونیک اسناد جز پروژه هایی است که در سطح استان مازندران و دانشگاه های علوم پزشکی قابلیت انجام کامل و موفق آنها فراهم شده است.
قابل ذکر است این نشست با حضور مدیرکل بیمه سلامت استان مازندران، معاون در مان ، معاون بهداشتی و مدیران دانشگاه، روسای بیمارستان های بابل روز شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۸ برگزار شد.