فهرست

۱۲۶ ماموریت تصادفی سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در ۴ روز تعطیلات

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر لعلی رئیس سازمان اورژانس دانشگاه از ۱۲۶ ماموریت تصادفی سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در ۴ روز تعطیلات خبر داد.

دکتر لعلی گفت: سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در راستای وظایف بهداشتی و درمانی خود به غیر از حضور در ماموریت های استقرار و پوشش پزشکی در مانور ها، مسابقات ورزشی، همایش ها، جشنواره ها و اردوهای آموزشی و تفریحی و مراسم های مذهبی در ۴ روز تعطیلات ۳۱۸ ماموریت انجام داده است که ۱۲۰ ماموریت آن شهری ۱۹۸ ماموریت جاده ای است.

وی اذعان داشت: از این تعداد ماموریت های که سازمان اورژانس بابل انجام داده، ۱۵۶ بیمار یا مصدوم را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل نمودند.

این مسئول عنوان کرد: در این ۴ روز سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۱۲۶ ماموریت تصادف انجام داده است که از این تعداد ۲۸ تصادفی شهری  و ۹۸ تصادفی هم جاده ای بوده است.

دکتر لعلی تصریح کرد: بعد از ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل بوده ماموریت های قلبی با ۱۱ مورد و ماموریت تنفسی با ۵ مورد همراه بوده است..

وی افزود: در این ۴ روز ۶۹ مورد مزاحمت تلفنی سازمان اورژانس بابل داشته است.