فهرست

​​​​​​​پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری ساعت ۸ صبح روز جمعه ۹۸/۴/۲۱ در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار می گردد.

گفتنی است: جهت شرکت در انتخابات، به همراه داشتن کارت ملی و کارت نظام پرستاری الزامی می باشد.