فهرست

نشست اصحاب رسانه با معاون درمان و رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست اصحاب رسانه با معاون درمان و رئیس اورژانس دانشگاه برگزار شد.

گفتنی است. این نشست با حضور دکتر قاسم زاده معاون درمان، دکتر لعلی رئیس اورژانس ۱۱۵، دکتر شهبازی رئیس روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه و جمعی از اصحاب رسانه روز چهارشنبه ۲۶ تیر ماه ۹۸ در اتاق شورا معاونت تحقیقات دانشگاه برگزار شد.