فهرست

آغاز عملیات اجرایی طرح کوهورت پایش سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر رضا قدیمی از آغاز عملیات اجرایی طرح کوهورت پایش سلامت کارکنان (Caspian Cohort)خبر داد.

دکتر رضا قدیمی گفت: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل با بهره گیری از فرصت بسیج ملی پیشگیری و کنترل فشار خون بالا، طراحی مطالعه کوهورت "پایش سلامت کارکنان دانشگاه" را از خرداد ماه سال ۱۳۹۸ با حمایت ریاست محترم دانشگاه و موافقت اعضا محترم هیات رییسه دانشگاه آغاز نموده است. 
وی افزود: در این پروژه، معاونت تحقیقات در نظر دارد تا کلیه کارکنان وابسته به دانشگاه در یک برنامه زمانبندی شده از جنبه های مختلف سلامت مورد پایش قرار گرفته و پرونده سلامت برای آنها ایجاد گردد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: این پایش بطور منظم و بصورت ادواری با مشارکت معاونتهای محترم بهداشتی و درمان دانشگاه، کمک اعضا هیات علمی و تیم تخصصی متشکل از متخصصین بالینی، آزمایشگاهی، بهداشت، اپیدمیولوژی و .... انجام خواهد شد.
دکتر قدیمی اذعان داشت: به منظور اجرای برنامه و ارزیابی وضعیت سلامت کارکنان و اعضای هیات علمی، بدین وسیله از گروههای مختلف آموزشی جهت همکاری در این طرح دعوت به عمل میآید.  
وی ادامه داد: افراد علاقمند به مشارکت در اجرای پایش بعنوان همکار طرح تحقیقاتی حداکثر تا تاریخ ۱۵ شهریور ۹۸ با دبیرخانه مطالعه کوهورت معاونت تحقیقات و فناوری به شماره تلفن ۳۲۱۹۴۷۲۰ (سرکار خانم دکتر سیمین موعودی) تماس حاصل فرمایند.  
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: تیم های تخصصی مورد نیاز جهت ارزیابی سلامت کارکنان شامل روانپزشکی، داخلی (ریه، غدد و گوارش)،  قلب و عروق، پزشکی اجتماعی، رادیولوژی، زنان و مامایی، ارولوژی، چشم پزشکی، دندانپزشکی، طب سنتی، شنوایی شناسی و زیر شاخه های مختلف مرتبط با علوم آزمایشگاهی و ارزیابی های Laboratoryمی باشد.