فهرست

حضور معاون غذا و دارو دانشگاه در داروخانه ها و شرکتهای پخش دارویی تابعه دانشگاه به مناسبت فرارسیدن روز داروساز

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو ، دکتر محسن رضازاده به مناسبت فرارسیدن روز داروساز در بعضی از داروخانه ها و شرکتهای پخش دارویی تابعه این معاونت جهت تبریک این روز حضور یافتند.