فهرست

تقدیر و تشکر از جمعی از پزشکان دانشگاه توسط بسیج جامعه پزشکی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، بسیج جامعه پزشکی دانشگاه از پزشکان دانشگاه به مناسبت روز پزشک تقدیر بعمل آوردند.