فهرست

اعلام اسامی روزهای هفته ملی سلامت مردان ایران (سما)

اسامی روزهای هفته ملی سلامت مردان ایران اعلام و شعار سال «محیط کار سالم، کارکنان سالم» اعلام شد.

به گزارش وبدا، در سال جاری با توجه به اهمیت نقش مولد مردان در دوره پنجره جمعیتی "سلامت مردان در محیط کار" به عنوان موضوع اصلی هفته ملی سلامت مردان ایران انتخاب شده است تا سلامت جمعیت کثیر مردان شاغل کشور اعم از کارمندان، کارگران، صنوف و ... در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در ارگانهای دولتی و غیر دولتی را که ممکن است فرصتهای کافی برای دسترسی به خدمات سلامت نداشته باشند، مد نظر قرار داده و مشارکت آنان را با همکاری همه جانبه دستگاهها، سازمانها و مراکز مختلف برای ارتقای سلامت جلب کند.

بر اساس این گزارش برای دستیابی به اهداف مهم فوق شعار :محیط کار سالم، کارکنان سالم انتخاب شده است. روزشمار هفته ملی سلامت مردان ایران (سما) به شرح زیر می باشد:

پنج شنبه، ۱ اسفند؛ سرطانهای شایع مردان
جمعه، ۲ اسفند؛ پنجره جمعیتی / فرصت های شغلی و سیاستهای سلامت مردان
شنبه، ۳ اسفند؛ شیوه زندگی سالم در محیط کار با تاکید بر حذف دخانیات و ارتقای فعالیت بدنی
یکشنبه، ۴ اسفند؛ سلامت روانی در محیط کار با تاکید بر استرسهای شغلی
دوشنبه، ۵ اسفند؛ علل شغلی ناباروری و سایر بیماریهای شغلی
سه شنبه، ۶ اسفند؛ کنترل عوامل خطر ارگونومیک، بیولوژیک، شیمیایی و فیزیکی بیماری زا در محیط کار
چهارشنبه، ۷ اسفند؛ پیشگیری از حوادث شغلی و استانداردهای ایمنی کار