ب

مراسم گرامیداشت روز آمار

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، مراسم گرامیداشت روز آمار در سالن دکتر خالق نژاد بیمارستان آیت ا.. روحانی برگزار گردید.

در این مراسم که با حضور معاون درمان، مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات، عضو گروه هیات علمی اپیدمیولوژی دانشگاه   و مسئولین و کارشناسان آمار و واحد های تابعه دانشگاه برگزار شد، مهندس سید مهدی اکبری(مدیریت آمار و فناوری اطلاعات) ضمن بیان خیر مقدم به مدعوین محترم و تبریک روز ملی آمار، در خصوص عملکرد آمار و فناوری اطلاعات ، اهمیت و نقش آن در برنامه ریزی مدیران، نقاط قوت و ضعف و راهکارها جهت برطرف نمودن مشکلات و پیشرفت مطالبی ارائه نمود.

همچنین دکتر قاسم زاده (معاون درمان) ودکتر نیک بخت (عضو گروه هیات علمی اپیدمیولوژی ) مطالبی در خصوص اهمیت آمار و اطلاعات در حوزه های سازمانی و مدیریتی برای برنامه ریزی و پیش بینی در آینده و و یکسان سازی آمار و دسترسی سریع مدیران به آمار و اطلاعات بیان فرمودند وهر یک از حاضرین در جلسه نیز نظرات خود را در خصوص مسائل و مشکلات حوزه آمار بیان نمودند.

در نهایت از همه مسئولین آمار واحد های تابعه تقدیر و تشکر به عمل آمد.

اشتراک گذاری: