ب

اجرای طرح نسخ الکترونیکی از اول دی‌ماه اجباری می‌شود

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم‌پزشکی بابل، دکتر قاسم زاده از اجباری شدن طرح نسخ الکترونیکی از اول دی‌ماه خبر داد.

دکترسیدمصطفی قاسم‌زاده «معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل» گفت: با توجه به الزام قانونی مندرج در برنامه قانون ششم توسعه بند (ک) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از ابتدای دی ماه سال جاری صرفا نسخ الکترونیک قابل پرداخت می باشد.

وی بیان داشت: اجرای این طرح از اول دی ماه به صورت اجباری خواهد بود و نسخ کاغذی پذیرفته نمی‌شود.

 

اشتراک گذاری: