ب

نشست سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی بابل با رئیس بنیاد شهید بابل

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل «دانشگاه علوم پزشکی بابل»، نشست «دکتر سیدعلی مظفرپور» سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل با آقای قلی پور رئیس بنیاد شهید بابل برگزار شد.

اشتراک گذاری: