فهرست

موافقت با راه اندازی رشته فوق تخصصی گوارش بالغین در بیمارستان آیت الله روحانی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، به استناد رای صادره در دویست و شصت و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ ۹۶/۱۱/۲۹ و با دستور دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت راه اندازی رشته فوق تخصصی گوارش بالغین در بیمارستان آیت الله روحانی با ظرفیت پذیرش ۱ دستیار برای یک دوره موافقت بعمل آمد.