فهرست

تجلیل از مقام مددکار به مناسبت روز جهانی مددکاری با حضور مسئولین دانشگاهی و بیمارستانی

مراسم تجلیل از مقام مددکار به مناسبت روز جهانی مددکاری با حضور مسئولین دانشگاهی و بیمارستانی در سالن فرهنگ دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

تجلیل از مقام مددکار به مناسبت روز جهانی مددکاری با حضور مسئولین دانشگاهی و بیمارستانی