فهرست

رونمایی از نمای جدید سایت دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، از سایت جدید دانشگاه با حضور دکتر دینی رئیس دفتر ریاست دانشگاه، دکتر شهبازی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و دکتر یمین فیروز مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه رونمایی شد.

در آیین رونمایی از سایت دانشگاه دکتر دینی رئیس دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: مدیران با روابط عمومی خوب و روابط عمومی ها با مدیریت خوب می توانند در فرایند اطلاع رسانی نقش بسیار مهمی در انعکاس اخبار و اطلاعات درونی سازمان ایفاء نمایند.

وی ادامه داد: به هر حال این موقعیت بسیار مناسب و ممتازی است که روابط عمومی ها می توانند با تنوع بخشیدن در اخبار تولیدی و پوششی، خبرهای سازمانی را در اختیار مخاطبان خاص و عام قرار دهند و از این رو در انتقال اطلاعات و اخبار به عنوان حلقه واسط دانشگاه با جامعه محسوب گردند.

دکتر دینی بیان داشت: دسترسی، طبقه بندی، پردازش و انتشار مناسب اطلاعات از طریق سایت باید به نحوه مطلوب صورت پذیرد و در واقع علاوه بر انعکاس مناسب اخبار، بایستی تمامی نیازهای مراجعین به سایت دانشگاه بارگذاری گردد.

در ادامه دکتر مهدی شهبازی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه بیان داشت: یکی از نیازهای اساسی واحدهای روابط عمومی، جهت انعکاس خدمات و موفقیت های سازمان، سایت می باشد که می تواند نقش بسزایی در افزایش آگاهی های جامعه وعموم مردم از میزان خدمات ارائه شده سازمان ایفاء کند.

وی ادامه داد: باید دانشگاه و خدمات آن را برای مردم عزیز به نحو مطلوب معرفی کنیم و این امر جز با بکارگیری تمام ظرفیت های رسانه ای محقق نخواهد شد.

 دکتر شهبازی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری صمیمانه واحد آی تی دانشگاه ، اذعان داشت: برای داشتن سایتی پویا و فعال نیازمند هماهنگی و همکاری تمامی معاونت ها ، دانشکده ها، بیمارستان ها و ... هستیم تا در رویکرد جدید ، اخبار مربوطه با محتوای مناسب اطلاع رسانی گردد.

همچنین دکتر یمین فیروز مدیر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه بیان داشت:  امروزه با توجه به ضریب نفوذ اینترنت و نقشی که فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی دارد نقش روابط عمومی بیش از پیش سنگین تر شده است.

 وی رویکرد جدید واحد روابط عمومی و امور بین الملل در انعکاس اخبار را مثبت ارزیابی کردند و ابراز امیدواری نمودند با تعامل و همکاری همه ی واحدهای دانشگاهی،  روابط عمومی بتواند ظرفیت های دانشگاه را از جنبه های گوناگون اعم از آموزشی، پژوهشی، درمانی و بهداشتی در قالب پورتال دانشگاه که اخیرا امکانات جدیدی به آن اضافه شد معرفی نمایند.

رونمایی از نمای جدید سایت دانشگاه علوم پزشکی بابل