فهرست

حضور کارشناسان اداره نظارت برمواد غذایی معاونت غذا ودارو دانشگاه در مدارس سطح شهرستان بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارشناسان اداره نظارت برمواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه در مدارس سطح شهرستان بابل به مناسیت هفته روز جهانی غذا حضور یافتند.

گفتنی است در راستای اجرای برنامه های هفته روز جهانی غذا در سال جاری، کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی معاونت در مدارس ابتدایی شهرستان بابل حضور یافتند.

همچنین آموزش هایی با موضوعات نشانگر های تغذیه ای، برچسب اصالت کالا، غذای سالم، جامعه سالم در این کلاس ارائه شد.

قابل ذکر است کارشناسان معاونت با طرح سئوالهایی به موضوعیت مطالب بیان شده برای دانش آموزان حاضر در کلاس مطرح نمودند و با اهداء جوایز به دانش آموزان خاتمه یافت.