فهرست

مراسم تجلیل از تیم فوتبال گل کوچک دانشجویان دختر در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل در دومین دوره از مسابقات ورزش همگانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، کسب مقام قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه از تیم فوتبال گل کوچک، توسط دکتر ربیعی رئیس دانشگاه و معاونین و مدیران فرهنگی مورخ اول مرداد ۹۶ در دفتر ریاست دانشگاه تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

مراسم تجلیل از تیم فوتبال گل کوچک دانشجویان دختر در دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراسم تجلیل از تیم فوتبال گل کوچک دانشجویان دختر در دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراسم تجلیل از تیم فوتبال گل کوچک دانشجویان دختر در دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراسم تجلیل از تیم فوتبال گل کوچک دانشجویان دختر در دانشگاه علوم پزشکی بابل