فهرست

هزینه ۱۰۰۰ میلیارد ریالی در طرح تحول نظام سلامت برای تجهیز بیمارستان های بابل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل، دکتر محمود صادقی رئیس این مرکز، در سخنان قبل از خطبه نماز جمعه شهرستان بابل گفت: ۱۰۰۰ میلیارد ریال در طرح تحول نظام سلامت برای تجهیز بیمارستان های بابل هزینه شده است.