فهرست

نخستین دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نخستین دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده ویژه پزشکان عمومی و دستیاران پزشکی خانواده برگزار می شود.

علاقمندان برای  ثبت نام  و کسب اطلاعات تکمیلی به سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس www.vums.ac.ir حداکثر تا تاریخ ۱۰ تیر ۹۸ مراجعه نمایند.