فهرست

انتصاب سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، طی حکمی از سوی دکتر ایمان جهانیان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه فرزاد محمدپور به عنوان سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل منصوب شد.

نشست دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل با تشکل های دانشجویی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، نشست صمیمی دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، با دبیران کانون ها، انجمن های علمی و مسئولین تشکلهای دانشجویی مورخ ۹۶/۱۲/۷ در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

مراسم تکریم ومعارفه رئیس دانشکده پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، مراسم تکریم ومعارفه رئیس دانشکده پردیس خودگردان با حضور دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل مورخ96/12/6در دانشکده پردیس خودگردان برگزار شد.

انتصاب رئیس دانشکده پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکترسعید مهدوی عمران به عنوان رئیس دانشکده پردیس خودگردان دانشگاه منصوب شد.

مراسم تکریم ومعارفه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، مراسم تکریم و معارفه معاون آموزشی دانشگاه با حضور دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل مورخ ۹۶/۱۲/۵ در معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

انتصاب سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر شهرام سیفی به عنوان سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی منصوب شد.

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، مراسم تکریم و معارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل با حضور دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، مدیران دانشگاهی و بیمارستانی مورخ 96/12/5 در بیمارستان آیت الله روحانی برگزار شد.

انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر ایمان جهانیان به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه منصوب شد.

مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با حضور دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل مورخ ۹۶/۱۲/۲ در سالن کنفرانس معاونت تحقیقات دانشگاه برگزار شد.

پیام تسلیت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل در پی سقوط هواپیمای مسافربری تهران یاسوج

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی در پیامی سانحه تلخ سقوط هواپیمای مسافربری تهران - یاسوج را که منجر به جان باختن تعدادی از هموطنان شد، تسلیت گفت

گزینش گران دانشگاه علوم پزشکی بابل به عنوان گزینش گران برتر و نمونه استان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، آقای اسماعیل رمضان تبار و سرکار خانم کبری باباجان زاده از دانشگاه علوم پزشکی بابل به عنوان گزینش گران نمونه استان معرفی و در مراسمی از گزینش گران نمونه تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

انتصاب معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر مهدی پور امیر به عنوان معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه منصوب شد.

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست دانشکده پیراپزشکی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشکده پیراپزشکی با حضور دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، اعضاء هیئت علمی و کارکنان مورخ ۹۶/۱۱/۲۸ در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه برگزار شد.