فهرست

آزمون استخدام قراردادی دانشگاه، صبح روز جمعه، 19/12/90 برگزار می شود

به اطلاع داوطلبین آزمون استخدام قراردادی دانشگاه می رساند، این آزمون جمعه 19/12/90 برگزار می شود.برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون می توانند از صبح روز چهار شنبه و پنج شنبه از طریق همین سایت بصورت اینترنتی اقدام نمایند.

آگهی جذب پرسنل قراردادی دانشگاه

بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشگاه علوم پزشکی در نظر دارد تعدادی پرسنل بصورت قراردادی با آزمون جذب نماید. زمان ثبت نام : 6/12/90 لغایت 12/12/90 از طریق سایت صورت می پذیرد و جزئیات آن متعاقبا اعلام خواهد شد.